Výpočet stavu napětí a porušení Karlova mostu v Praze

Výpočet stavu napětí a porušení Karlova mostu v Praze


Rozcestník:


Partneři:

Online lékárna - Vaše zdraví na internetu

Katalog půjčoven

Půjčovna paintballového vybavení

Vtipy, ftipy, vtipky, ftipkyJiž několik let se v periodách diskutuje o technickém stavu Karlova mostu. Je zřejmé, že kamenná konstrukce Karlova mostu degraduje. V předchozích letech bylo zpracováno několik průzkumů a odborných analýz konstrukce, při nichž byly hledány příčiny poruch a případně nejvhodnější způsoby jejich odstranění. Lze říci, že dosud sesbírané poznatky, ačkoliv jsou velmi rozsáhlé, nevedly k vyřčení jednoznačného stanoviska k příčinám vzniku poruch na Karlově mostě a k technologii jejich sanace. Z tohoto důvodu nedošlo také k uzavření dlouhodobých jednání o rekonstrukci kamenného mostu.

Na katedře stavební mechaniky při Fakultě stavební na čVUT v Praze již řadu let probíhá výzkum v oboru studia materiálových vlastností kompozitních materiálů. Jeví se jako velmi vhodné užít tyto poznatky (známé především z mikromechaniky) při zkoumaní materiálových vlastností zdiva. I když je analýza materiálů založená především na homogenizační technice poněkud komplikovanější než klasické přístupy, stavba takového společenského významu, jakou Karlův most v Praze bezesporu je, vyžaduje moderní sofistikovaný přístup při zkoumání vzniku jeho neustálého porušování. V roce 2003 bylo na Karlově mostě provedeno dokumenta ční fotografování, které bylo prvním krokem sběr dat v podobě charakteristických obrazů zdiva jednotlivých částí stavby při víceúrovňovém určování materiálových vlastností zdiva.

V průběhu let 2004-2005 probíhala intenzivní víceúrovňová analýza jednotlivých reprezentativních vzorků vybraných z digitálních fotografií.V závěru roku 2005, byla provedena série numerických analýz dvou třírozměrných segmentů (dvoupolový, šestipolový), na kterých byla zjišťována odezva konstrukce na různé druhy zatížení. (vliv teploty, náraz plavidla, seskupení vozide, atd...)
(C) ZJ 2005 - 2018


Sazby DPH v EU - Ověřování sazeb DPH / Půjčovna / Paintball půjčovna Praha a střední čechy. / Ověřování DIČ pro účely DPH / Vtipy, ftipy, vtipky / Rozpis sazeb DPH v evropských státech